روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم ومدیریت سازمان ها است . این واحد از یکسو از طریق ارتباط با مردم ورسانه ها جمعی بازتاب  های اجتماعی سیاست ها وعملکرد شرکت را در سطح کلان گردآوری  وبه اطلاع مدیریت می رساند واز سوی دیگر مردم ومخاطبین را از سیاست ها  وبرنامه های سازمان مطلع می سازد .

مطالعه وبررسی  های اجتماعی در خصوص فعالیت های شرکت از طریق نظر سنجی,افکار سنجی و دیگر روش های تحقیقاتی , چاپ و انتشارات  انواع کتاب کاتولوگ , بروشور,تهیه فیلم , اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی/ برگزاری اعیاد, جشن ها/ سمینارها و کنفرا نس های مختلف اجرای برنامه های تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به پرسش ها انتقادات مطرح شده از سوی مردم ورسانه ها از دیگر وظایف این واحد می باشد .

فعالیت های روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس در راستای تحقق اهداف شرکت درحوزه های زیرصورت می پذیرد :

ارتباط با رسانه / انتشارات و امور نمایشگاهی / فعالیت های فرهنگی وتبلیغات / مطالعات اجتماعی /پایگاه اینترنتی /  طرح تکریم , پاسخگویی وارتباط با مشتریان

عنوان  سمت

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

شماره فکس

Email

رئیس روابط عمومی

محمد هادی غلامی

07132288457

07132289350

Fars.niopdc@yahoo.com

 

 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.