شماره تماس

نام نام خانوادگی سمت  تلفن 
اکبر  ذاکری مهر معاون مالی 32296692
محمدحسن  پورسعید  رئیس امور مالی  32283766
مهدی  رحیمی  رئیس حسابداری عمومی  32270010
حسن  مهرابی  مسول حسابداری اموال و انبار 32263508
یاسین  صداقت  حسابدار ارشد اموال و انبار 32263508
فاطمه  ظهرابی  مسئول دفاتر کل  32288456
سعیده  رضاییان  مسئول حسابداری مشتریان  32288456
سیده زهرا  هاشمی نژاد مسول حسابداری کارکنان  32289321
الهام  محب الحسینی  حسابدار ارشد کارکنان  32289321
زهره  خرم  مسئول سندرسی و بودجه  32276555
مهرداد پژمان جهرمی سندرس ارشد  32276555
سید روح اله  دانشی  رئیس حسابداری مالی  32263128
فاطمه  رضوی  مسول حسابداری پیمانها  32263509
محسن  محمدی  باوریانی  مسول حسابداری خزانه  32279329
شهناز  سپهری نژاد مسول حسابداری حمل ونقل  32289437
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.