شماره تماس

نام و نام خانوادگی سمت تلفن نمابر
سعید حیدری معاون بازرگانی 32296692 32296692
اسماعیل حق پرست کارشناس ارشد توسعه مجاری عرضه 32263440  
محمدعلی سعادت فرد سرپرست تدارکات و عملیات کالا 32281195  
علیرضا زارعی کارمند ارشد خریدهای محلی 32281195  
آنیتا جوکار کارشناس ارشد برآورد نیاز و برنامه ریزی عرضه 32290790  
مهسا یزدانی کارشناس برآورد نیاز و برنامه ریزی عرضه 32290790  
مرضیه رشیدی مسئول دفتر 32296692 32296692
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.