شماره تماس

نام و نام خانوادگی سمت نمابر
ابوالحسن دبیری رئیس HSE 32284230
محسن خلیل نیا رئیس ایمنی و اتش نشانی 38316834
کریم نگهبان مسئول بهداشت و محیط زیست  32628274
محمد تقی صالح مسئول ایستگاه 38313868
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.