شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه نی ریز

 

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

6 

تاسیسات سیلندرپرکنی

1

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 37

تعداد مصرف کننده عمده

 400

تعداد مصرف کننده جزء

 2000

تعداد جایگاه های  CNG

 4

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

1

CNG

 0

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

5 

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

0

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه نی ریز 
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه فرامرزی نژاد جاده اصلی نی ریز-سیرجان 07325233803
جایگاه آباده طشک 120کیلومتری نی ریزبه سمت ارسنجان 07325722900
جایگاه دلخوش جاده اصلی نی ریز- سیرجان 07325222129
جایگاه قطرویه کیلومتر55 نی ریزبه سمت سیرجان 07325533400
ف شهرداری مشکان نی ریز بخش پشتکو شهر مشکان 07325524540
جایگاه فروشندگی برادران نی ریز محله سادات فروشندگی برادران 07325236495
جایگاه مجتمع خدمات رفاهی طالبی نی ریز کیلومتر 240 نی ریز سیرجان جنب کارخانه سیمان  
جایگاه فروشندگی داخل اتاقک محمودی مقدم نی ریز ابتدای جاده محمود آباد  
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.