شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه نورآباد

تاریخ تأسیس  ناحیه

1348 

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

8

تاسیسات سیلندرپرکنی

1

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

125

تعداد مصرف کننده عمده

 79

تعداد مصرف کننده جزء

 

تعداد جایگاه های  CNG

 3

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

 1

CNG

0

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

6

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

2

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه نوراباد 
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه شریفی نورآباد نورآباد بلوارهجرت 07224229277
جایگاه بابامیدان جاده نورآباد گچساران روستای بابامیدان 07224322510
جایگاه بابامنیر نورآباد -روستای بابا منیر 07224823243
جایگاه نور آباد نورآباد دوراهی 07224232440
جایگاه فهلیان نورآباد کارخانه قند 71-42644018
دشمن زیاری فارس نوراباد 07224723848
جایگاه هادی سرداری نورآباد ممسنی-سه راهی برمک 09173220013
جایگاه ابراهیم مرادی نورآباد ممسنی بلوار شهید باهنر 07224243839
جایگاه قاسمی نورآباد نوراباد ورودی شهر بلوار خلیج فارس 7224225487
جایگاه خدمات رفاهی کوثر شهرستان رستم - روستای فدک  
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.