نام و نام خانوادگی سمت تلفن
جواد کریمی  رئیس اداره 43338315
 حوریه امیراحمدی  حسابدار 43345280
علی زرگرانی  مسئول فروش ناحیه  43338314
حسن رادمنش  کارمند عملیات  43338318
ولی اله حکمتی  نمایندگی پاسارگاد 43345280
رضا زارع  نمایندگی ارسنجان  43338314
احمد ستوده امور اداری  43338858
امیر حسین عبدی پور کارمند سرویس های صنعتی  43344937
احمد مجیدی  کارشناس مجاری عرضه  43338318
مجید مدنی عملیات 43338318
نام جایگاه آدرس
جایگاه پارسه  جاده مرودشت تخت جمشید روبه روی دانشگاه آزاد
جایگاه چیت سازیان  محور ورودی مرودشت شیراز بعد از فلکه عاشورا
جایگاه سیف اله زارع  خ دولت آباد - جاده مرودشت کربال
جایگاه تخت جمشید  مرودشت دو راهی لانه طاوس نقش رستم
جایگاه ارسنجان1   ارسنجان - ورودی شهر از سمت جاده سعادت شهر
جایگاه کوشکک  مرکز بخش درودزن روستای کوشکک
جایگاه سعادت شهر  سعادت شهر - مرکز شهر
مجتمع رفاهی رفاهی سعادت شهر  جاده سعادت شهر- اصفهان بعد از دو راهی سرپنیران
جایگاه  زرگران  جاده سددرودزن - روستای زرگران
فروشندگی اطاقکدار خانیمن  کامفیروز-روستای خانمین
فروشندگی اطاقکدار مهجن آباد  کامفیروز- روستای مهجن آباد
جایگاه سکودار رحمت  جاده توابع ارسنجان -روستای احمدآباد کته
جایگاه شهرداری سیدان  ورودی شهر سیدان
فروشندگی اطاقکدارسلطان ولایت  مرودشت - روستای سلطان ولایت
جایگاه  ابراهیم زارع  محور ورودی شیراز به مرودشت فلکه عاشورا
جایگاه ضرغامیه  کامفیروزجنوبی دوراهی عباس آباد
فروشندگی اطاقکدار نقش رستم  مرودشت- نقش رستم
جایگاه رفاهی طلاییه  کیلومتر 113 جاده شیراز به اصفهان دوراهی پاسارگان
فروشندگی تعاون تولید درودزن  روستای دوردزن
فروشندگی اطافکدارمائین ابرج بخش درودزن دهستان ابرج روستای مایین ابرج
جایگاه ارسنجان   2  ورودی ارسجان از سمت جاده توابع جنب جایگاه CNG
فروشندگی اطاقکدارآپادانا   مرودشت  نقش  رستم  روستای شول
فروشندگی اطاقکدار فاروق اتاقکدار  مهدوی نبش  میدان روستای فاروق
جایگاه  سیوند اتوبان شیراز-اصفهان کیلومتر 43 پل خان سعارت شهر
جایگاه سلیمی مرودشت خیابان کمربندی
فروشندگی اطاقکدار محمدی مجدآباد مرودشت روستای مجدآباد
جایگاه عصر تمدن کیلومتر 65 جاده شیراز - اصفهان
فروشندگی اطاقکدار ایوب نبی(ع) مرودشت جاده پتروشیمی قاسم آباد کیلومتر8 ایوب نبی (ع)
جایگاه مهرگان  مرودشت ابتدای جاده رجاآباد 
جایگاه پرهام کشاورز  مرودشت ابتدای جاده فتح اباد 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.