نام و نام خانوادگی سمت تلفن
محمدهادی تقوا رییس ناحیه 7144454453
افسانه محمدپور عملیات ناحیه 7144450708
مهدی دهقانی حسابدار 7144452218
محمود بیانی فروش 7144452096
فرهاد تهمتن فروش 7144452096
حامد مهری نماینده بوانات 7144402817
نام جایگاه آدرس تلفن
تعاونی مزایجان بوانات-مزایجان 7144413448
صفاشهر مهام صفاشهر-کیلومتر یک صفاشهر -آباده 7144454777
خرمی زاگرس ترابر صفاشهر-بلوار وحدت-خرمی 7144464594
سوریان زاگرس بوانات-سوریان 7144403230
ف داخل اتاقک جیان بوانات-جیان 7144403185
ف کره ای سرچهان-کره ای *
قادرآباد قادرآباد 7144492245
کولی کش زاگرس گردنه کولی کش *
ف داخل اتاقک حسین پور سرچهان-باغصفا *
سهامی مهام سرچهان-توجردی 7144420500
میرزایی سرچهان-کره ای 7144424074
حسامی آروند سرچهان-حسامی 7144428837
گلدشت بوانات پارسه کمربندی بوانات *
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.