شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه لامرد

 

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

14 

تاسیسات سیلندرپرکنی

2

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

30

تعداد مصرف کننده عمده

 301

تعداد مصرف کننده جزء

 6000

تعداد جایگاه های  CNG

 2

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

 4

CNG

 1

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

13 

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

 2

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه لامرد  
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه ملایی لامردروستای ملایی کیلومتر40 جاده   07826732202
جایگاه آرمان اشکنان کیلومترجاده اشکنان –اهل 07825722224
جایگاه چاه محمدحاجی بخش گله دار-روستای چاه محمد حاجی 07826227740
جایگاه وراوی کیلومتر1جاده لامردوراوی 07825343420
جایگاه گله دار (اسدی) لامردبخش گله دارجنب منطقه انتظامی گله دار 07826222191
جایگاه علاءمرودشت (ملک زاده) جاده لامرد-شیرازبخش علامرودشت 07826722213
جایگاه چاهورز جاده چاهورز-بیرم 07825262511
جایگاه تعاونی اهل لامرد-اهل-بلوارامام شافعی 078257722050
جایگاه مهر لامرد لامرد-مهر-جنب اداره برقشهرمهر 07826522451
جایگاه سورغالی لامردمیدان دانشجو 07825222384
جایگاه مرزنشینان لامرد لامردمحله کریم آباد 07825230399
امیری لامرد لامرد روستای تیگار 7825353204
جایگاه عزیزی لامرد کله دار روستای مزاپجان 07826252366
جایگاه احمدی لامرد کیلومتر 2 محور گله دار  
جایگاه  شمسی پور لامرد شهرستان مهر شهر خوزی 09173149208
جایگاه فروشندگی آراسته لامرد بخش شاهورز روستای ده کهنه 09173812079
جایگاه فـدک کیلومتر30 جاده خم-فیروزآباد 0
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.