اطلاعات تماس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

1

محمدعلی بهادر جهرمی

رئیس ناحیه

54264428

54264427

2

مهدی قائمی جهرمی

جانشین ناحیه

54264003

 

3

مهدی مصلی نژاد

رئیس سوختگیری هواپیمایی

54264002

54264427

4

وحید رحمانیان کوشککی

متصدی عملیات

54264926

 

5

حامد رنجبر

حسابدار

54267265

 

6

نیما صالحی فر

سوخترسان

54264002

 

7

سعید آرین پور

راننده سوختگیری

54264926

 

 

 

آدرس ناحیه:

جهرم-بلوار جانبازان غربی- کوچه 11- تلفن: 54264428 و 54264926 - نمابر: 54264427- کد پستی: 7417997656

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه جهرم  ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن ثابت

1

جایگاه غفاری پور

جهرم-بلوار معلم

54225186

2

جایگاه قاسم نژاد

جهرم-بلوار شهید مصطفی خمینی

54330112

3

جایگاه رحمانیان 1

جهرم-نرسیده به میدان شهید اسدزاده

54442020

4

جایگاه رحمانیان 2

جهرم-بلوار نخلستان

54339897

5

جایگاه فرهمند نیا

جهرم-ابتدای محور قیروکارزین

54270032

6

جایگاه یزدانجو

محورجهرم شیراز- نرسیده به پلیس راه

54484008

7

جایگاه امام رضا

محورجهرم لار- منطقه چاتیز

---

8

جایگاه محمودی

جهرم- بخش سیمکان- شهر دوزه

54460197

9

جایگاه خفر

شهرستان خفر- شهر باب انار

54502383

10

جایگاه خاوران

شهرستان خفر- شهر خاوران

54512330

11

جایگاه اعتمادی

محور جهرم شیراز- بعد از علی آباد

54497483

12

جایگاه صاحب الزمان

محور شیراز جهرم- قبل از تادوان

---

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.