تاریخ تأسیس  ناحیه

1392 

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

 5

تاسیسات سیلندرپرکنی

 1

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 23

تعداد مصرف کننده عمده

 15

تعداد مصرف کننده جزء

 3200

تعداد جایگاه های  CNG

 3

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

 0

CNG

 0

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

4

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

 1

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه قیرو کارزین  
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه دولتخواه جاده قیر به جهرم نرسیده به مبارک اباد 09179914684
جایگاه شریفی قیر قیر بلوار گتستان 7924227254
جایگاه مظفری قیرکارزین قیرکارزین افزر روستای مظفری 07924433065
جایگاه شهید عسکری (فتح آباد) جاده قیر به سمت کارزن-ابتدای کارزن 7924283870
جایگاه قیروکارزین(ابراهیمی نژاد) قیر بلوار امام خمینی (ره) 07924222688
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.