نام و نام خانوادگی سمت تلفن نمابر
غلام علی یکه تاز رییس 071-38736510 071-38723210
ابوذر غنی نسب کارشناس سامانه هوشمند و حسابدار 071-38724254 071-38723210
حمیدرضا قلی زاده مسئول فروش 071-38726168 071-38723210
نام جایگاه آدرس تلفن نمابر
جایگاه شیدمند فیروزآباد - انتهای بلوار پاسداران روبه روی تامین اجتماعی 071-38726119 071-38726119
جایگاه جوکان کیلومتر 75 مسیر شیراز به فیروزآباد بعد از روستای جوکان 071-38777147 071-38777147
جایگاه اسلامی فیروزآباد - ابتدای بلوار شهید بهشتی جنب فرماندهی نیروی انتظامی 071-38723147 071-38723147
جایگاه میمند شهر میمند- خ امام خمینی 071-38772362 071-38772362
جایگاه خورشیدی فیروزآباد - انتهای بلوار شهید ویسی - ابتدای جاده فراشبند  071-38736222 071-38736222
مجتمع خدمات رفاهی نگین کیلومتر 20 جاده فیروزآباد عسلویه .... ---
مجتمع خدمات رفاهی کیلاق کیلومتر  75جاده فیروزآباد عسلویه 071-38760190 071-38760231
فروشندگی اتاقکدار رضائی دهرم بخش دهرم انتهای بلوار 071-38760806 071-38760806
فروشندگی اتاقکدار قنبری دژگاه کیلومتر 100 جاده فیروزآباد عسلویه -روستای گوری (دژگاه) --- ---
جایگاه بابکان کیلومتر 25 جاده فیروزآباد شیراز بعد از دوراهی میمند --- ---
جایگاه شهرداری میمند بخش میمند ، انتهای بلوار معلم جنب جایگاه CNG --- ---
جایگاه مهرو ماه کیلومتر  85 جاده فیروزآباد عسلویه جنب پلیس راه --- ---
جایگاه CNG مقدم انتهای بلوار شهید بهشتی  --- ---
جایگاه CNGشهرداری فیروزآباد میدان گاز ، فاز 1 زمین شهری جنب مجتمع فردوسی --- ---
جایگاه CNGشهرداری میمند بخش میمند ، انتهای بلوار معلم  --- ---
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.