شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه اقلید

تاریخ تأسیس  ناحیه

1371

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

10

تاسیسات سیلندرپرکنی

0

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

41

تعداد مصرف کننده عمده

91

تعداد مصرف کننده جزء

2350

تعداد جایگاه های  CNG

2

تعدادجایگاه های دردست اقدام

 

3

 

0

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

6

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

1

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه اقلید

 

نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه فروتن خروجی شهراقلید 07524222300
جایگاه حلی پمپ بنزین ورودی شهر اقلید 07524250409
جایگاه سده شهرسده 07524623316
جایگاه تعاونی آسپاس روستای آسپاس 07524534007
جایگاه صالحی اقلید-حسن آباد 07524333891
جایگاه عسکری اقلید بلوار امام رضا میدان ولایت 07524228333
جایگاه فکوری اقلید روستای خنجشت 07524353688
جایگاه تعاونی شهرمیان اقلید - شهر میان 07524363550
جایگاه پارس انرژی اقلید احمدآباد 09179524807
جایگاه  دژکرد                                            شهر دژکرد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.