نام و نام خانوادگی

عنوان سمت      تلفن          
    فکس
یعقوب پیرزاده
رئیس 53564033 53524100
سید عسکر حسینیان عملیات  53564308 53524100
محمد فرخنده حسابداری 53527107 53524100
مسعود جباری فروش 53527600 53524100
امین دولتخواه فروش 53527609 53524100

 

نام جایگاه آدرس    تلفن
پالایش نفت شیراز داراب-بلوار خلیج فارس 53520650
طالبی  داراب-بلوار استقلال داراب 53560075
نیکخو داراب-بلوار امام خمینی ( ره) 53541109
پارس داراب-ایت الله نسابه 53579191
پارسیان جنت شهرکیلومتر 20 داراب 53645767
پایدار 50کیلومتری داراب-بندرعباس 53676004
فورگ فورگ 120  کیلومتر داراب-بندرعباس 53683150
کامیونداران  داراب میدان الله داراب کیلومتر 5 53548901
غلامی دولت اباد کیلومتر 20  داراب -شیراز 53620459
غدیر خم کیلومتر 30داراب-بندرعباس 53664345
برادران کشاورز فسارود-25 کیلومتر 53613584
خسویه زرین دشت -خسویه 53733745
حاجی اباد زرین دشت ابتدای زرین دشت 53722044
ف -شهر پیر زرین دشت-شهر پیر 53743576
ف-شامحمدی تل بارگاه-رستاق 53678424
بهادر شنبدی زرین دشت -شهر پیر ندارد
 نواب شاکری زرین دشت -حاجی اباد ندارد
 سپهردبیران زرین دشت -دبیران  

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.