شرکت ملی پخش فرآور ده های نفتی ناحیه آباده

نام  نام خانوادگی سمت تلفن نمابر
محمد رضایی رئیس ناحیه 44354943 4354251
مسعود   جعفری مسئول نظارت بر عملیات تاسیسات 44373100 44373100
بهرام  جعفری افسر حراست 44373200 44373500
فرهاد  شهریاری  متصدی کنترل عملیات مخازن 44373100 **
جواد   مرادی مسئول سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت 44354423 **
فاطمه   شریفی فروش ناحیه آباده 44354427 **
حامد نیکو مسئول نظارت بر نگهداری و تعمیرات تاسیسات 44374344 **
عبدالرسول  صابری عملیات جایگاهها 44354550 **
 محمدباقر   اکبرزاده ابزارمند 44374344 **
عباس   رضایی آتش نشان 44373800 **
رضا  تمدن مسئول کامپیوتر 44354703 **
حمید   اکرمی صدور 44373700 **
 محمدعلی   اردشیری بازبین فروش 44354310 **
محمدصادق  باقری حراست-نگهبان 44373500 **
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت نوع فرآورده قابل عرضه
حراء آباده-نبش خ میثاق 07513362830 بنزین معولی  بنزین سوپرCNG
سورمق آباده -سورمق 07522363359 بنزین معمولی   نفتگاز
تمدن  کیلومتر 5 جاده آباده -اصفهان   بنزین معمولی   نفتگاز
صغاد آباده - صغاد 07522223051 بنزین معمولی   نفتگاز
بهمن آباده - بهمن 07522253555 بنزین معمولی   نفتگاز CNG
ایزدخواست آباده -ایزدخواست 07522263270 بنزین معمولی   نفتگاز نفت سفید
یزدان شناس آباده -میدان آزادی 07513340434 بنزین معمولی   نفتگاز
جعفری آباده   بنزین معمولی   نفتگاز
خسروشیرین آباده -خسروشیرین 07514343353 بنزین معمولی   نفتگاز نفت سفید
شهرداری 1 آباده- بلوار چمران 07513337373 CNG
شهرداری 2 آباده - جنب شهرک صنعتی 07512343576 CNG
شهرداری صغاد آباده - صغاد   CNG
شهرداری ایزدخواست آباده - ایزدخواست   CNG
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.