فرآورده ها

ردیف

نوع فرآورده

واحد

قیمت (به ریال)

۱

بنزین موتور

لیتر

۱۰۰۰۰

۲

بنزین سوپر

لیتر

۱۲۰۰۰

۳

نفت گاز

لیتر

۳۰۰۰

۴

نفت کوره

لیتر

۳۰۰۰

۵

نفت سفید

لیتر

۱۵۰۰

۶

گاز مایع

کیلوگرم

۲۳۰۰

۷

ATK

سنت/گالن بر مبنای دلار

۲۱۲

۸

ATK

سنت/گالن بر مبنای یورو

۱۸۷

۹

ATK

لیتر/ریال

۵۳۳۳۷

۱۰

JP۴

سنت/گالن بر مبنای دلار

۲۱۵

۱۱

JP۴

سنت/گالن بر مبنای یورو

۱۹۳

۱۲

JP۴

لیتر/ریال

۴۷۳۷۰

گاز (LPG)
 گاز طبیعی فشرده (CNG)
  lpg   cng

تماس با ما:

شیراز ، چهارراه حافظیه ، خیابان حافظ ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه فارس)
 
کدپستی : 76455-71466
سامانه گویا : 2284086-0711