شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه مرودشت

تاریخ تأسیس  ناحیه

1367 

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

 26

تاسیسات سیلندرپرکنی

 3

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 85

تعداد مصرف کننده عمده

 1200

تعداد مصرف کننده جزء

 14000

تعداد جایگاه های  CNG

 8

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

5

CNG

 2

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

12 

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

 3

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه مرودشت 
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه تعاونی رحمت جاده توابع ارسنجان روستای احمدآبادکته 07294722300
جایگاه کوشکک مرکز بخش درودزن روستای کوشکک 07284662462
جایگاه چیت سازان محور ورودی مرودشت شیرازبعدازفلکه عاشورا 07282226739
جایگاه سیف اله زارع خیابان دولت آبادجاده مرودشت کربال 07282234711
جایگاه پارسه جاده مرودشت تخت جمشیدروبروی دانشگاه آزاد 07283311115
جایگاه تخت جمشید مرودشت دوراهی لانه طاووس-نقش رستم 07284383430
جایگاه سعادت شهر سعادت شهرمرکزشهر 07297222210
جایگاه ارسنجان ارسنجان ورودی شهرازسمت جاده سعادت شهر 07297622270
جایگاه شهرداری سیدان ورودی شهرسیدان 07294224320
جایگاه مجتمع سعادت شهر جاده سعادت شهر-اصفهان بعدازدوراهی سرپنیران 09177185549
جایگاه زرگران جاده سددروزن روستای زرگران 07284312228
جایگاه خانمین کامفیروزروستای خانمین 07296633396
جایگاه سلطان ولایت مرودشت روستای سلطان ولایت  07284512405
جایگاه مهجن آباد کامفیروزروستای مهجن آباد 07296623429
جایگاه ابراهیم زارع محور ورودی شیراز به مرودشت فلکه عاشورا 07284242650
جایگاه نقش رستم دهقان مرودشت 07284463276
ضرغامیه (رضایی) کامفیروز شهر مشهدسیلو 09178014710
جایگاه درودزن روستای دوردزن 07286222197
جایگاه اطاقکدار مایین ابرج بخش درودزن دهستان ابرج روستای مایین 7284813335
جایگاه شماره 2 ارسنجان(ابراهیمی) ورودی ارسجان از سمت جاده توابع جنب جایگاه CNG 07297622370
جایگاه مجتمع خدماتی رفاهی طلاعیه کیلومتر 113 جاده شیراز به اصفهان دوراهی پاسارگان 09171293108
جایگاه آپادانا مرودشت نقش رستم روستای شول  
جایگاه اتاقکدار مهدوی فاروق اتاقکدار  مهدوی نبش  میدان روستای فاروق  
جایگاه مجتمع رفاهی اورنگی اتوبان شیراز-اصفهان کیلومتر 43 پل خان لعارت شهر  
جایگاه سلیمی مرودشت خیابان کمربندی 07283327087
جایگاه فروشندگی داخل اتاقک مجد آباد مرودشت روستای مجدآباد 7284582535
جایگاه عصر تمدن کیلومتر 65 جاده شیراز - اصفهان  
جایگاه ایوب نبی مرودشت ایوب نبی شهرک طالقانی  
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.