شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه لارستان

تاریخ تأسیس  ناحیه

1342

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

24

انبارنفت

1

تاسیسات سیلندرپرکنی

5

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

24

تعداد مصرف کننده عمده

211

تعداد مصرف کننده جزء

3681

تعداد جایگاه های  CNG

6

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

5

CNG

0

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

44

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

3

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه لارستان   
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه گراش 1 گراش 07822222033
جایگاه بنارویه بنارویه 07823252693
جایگاه دشتی دشتی 07823252362
جایگاه شرکتی لارستان خیابان ابن سیناجنب ناحیه لار 07812252317
جایگاه کرمستج کرمستج 07812474355
جایگاه ارد روستای اردقبل ازاوز 07822262503
جایگاه صالح پور بین لارقدیم وجدید 07813352500
جایگاه خرمی لارستان شهرقدیم 07813345411
جایگاه گراش 2 گراش 07822225559
جایگاه اوز شهراوز 07823626070
جایگاه خنج شهرخنج 07824522700
جایگاه لطیفی روستای لطیفی کیلومتر25جاده لار-بندرعباس  07812233700
جایگاه فداغ روستای فداغ 07822523003
جایگاه بیرم بیرم 07824222352
جایگاه کوره کوره 07823662210
جایگاه جویم جویم 07823222656
جایگاه بیدشهر بیدشهر 07823652687
جایگاه بلغان بلغان 07823242448
جایگاه سیف آباد سیف آباد 07824582068
جایگاه فیشور فیشورقبل ازشهراوز 07824642318
جایگاه درز درز-سابیان 07814811017
جایگاه کورده لارستان کورده 07812453030
جایگاه جلالی خنج خنج اول  محور لار - خنج جنب اورژانس 07824527800
جایگاه تقوی (ابوالفضل) کیلومتر 67 جاده جهرم لار 07823352527
جایگاه غزال محور لار جهرم کیلومتر 68 0
جایگاه سلیمان شهرخور-ابتدای جاده خور-بستک 7152342051
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.