شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کازرون

تاریخ تأسیس  ناحیه

1342 

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

11 

تاسیسات سیلندرپرکنی

 1

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 70

تعداد مصرف کننده عمده

 75

تعداد مصرف کننده جزء

 4100

تعداد جایگاه های  CNG

 2

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

 2

CNG

1

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

9

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

 2

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه کازرون   
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه دادخواه کازرون خیابان یک طرفه ورزش 07212222095
جایگاه جوکارکازرون روستای بنه عابد 07212243003
جایگاه شرکتی کازرون کازرون خ ورزش روبروی پادگان 07212233025
جایگاه قائمیه بعدازپلیس راه قائمیه بطرف شیراز 07222223038
جایگاه کنارتخته کنارتخته 07222642344
جایگاه فراشبند ابتدای شهرفراشبند 07126624727
جایگاه بالاده ابتدای شهربالاده 07222363418
جایگاه حمیدی کازرون بلوار فردوس 7212249700
(جایگاه صمیمی(مهدیه کازرون بلوار پریشان جنب ایران خودرو 7212241097
جایگاه اختصاصی برومند خشت بلوار امام خمینی  
جایگاه مرادی کمارج کازرون - کمارج 09171214508
جایگاه محمد رسول الله کیلومتر33دشت ارژن به قائمیه-روستای موردک 7142430674
جایگاه سـرو جاده کارزون-بالاده کیلومتر44 7142474926
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.