شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه قیروکارزین

تاریخ تأسیس  ناحیه

1373 

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

9

تاسیسات سیلندرپرکنی

2 

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 55

تعداد مصرف کننده عمده

 264

تعداد مصرف کننده جزء

 935

تعداد جایگاه های  CNG

7 

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

2 

CNG

1 

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

5 

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

1

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه جهرم  
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه خفر شهرخفرنرسیده به فلکه 07913222383
جایگاه رحمانیان 1 ورودی شهرتل ریگی 07914442020
جایگاه رحمانیان 2 خیابان نخلستان روبروی ترمینال 07913339897
جایگاه غفاری پور جهرم بلوارمعلم نرسیده به فلکه معلم 07912225186
جایگاه فرهمندنیا جاده جهرم قیرهواشناس 07912262966
جایگاه خاوران خاوران ورودی شهر 07913352330
جایگاه دوزه سیمکان مرکز بخش سیمکان روستای دوزه 07912723197
جایگاه یزدانجو جاده جهرم شیراز کیلو متر 7 07913624000
جایگاه قاسم نژاد جهرم بولوار مصظفی خمینی 07913330112
جایگاه اعتـمادی کیلومتر15 خفر-شیراز 0
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.