شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه قیروکارزین

تاریخ تأسیس  ناحیه

1367

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

7

تاسیسات سیلندرپرکنی

2

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

42

تعداد مصرف کننده عمده

29

تعداد مصرف کننده جزء

3986

تعداد جایگاه های  CNG

5

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

1

CNG

0

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

5

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

3

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه فیروز آباد 
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه شیدمند فیروزآبادروبروی تامین اجتماعی 07126226119
جایگاه جوکان فیروزآباد 07126412147
جایگاه اسلامی فیروزآبادجنب فرماندهی نیروی انتظامی 07126223147
جایگاه میمند شهر میمند خ امام خمینی 07126462362
جایگاه خورشیدی فیروزآباد 07126226223
جایگاه مجتمع خدماتی رفاهی کیلاق فراشبند احمد آباد دوم کیلومتر 70  
جایگاه دهرم (رضایی) فراشبند بخش دهرم بلوار امام حسین جنب باسکول 7126664006
جایگاه مجتمع رفاهی نگین کیلومتر 15 جاده فیروزآیاد-عسلویه 07138736510
جایگاه داخل اتاقک قنبری بخش دهرم-دهستان دژگاه-روستای گوری 0
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.