شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه قیروکارزین

تاریخ تأسیس  ناحیه

1364

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

11

تاسیسات سیلندرپرکنی

2

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

2

تعداد مصرف کننده عمده

170

تعداد مصرف کننده جزء

3700

تعداد جایگاه های  CNG

2

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

3

CNG

1

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

10

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

2

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه داراب 
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه شهرپیر زرین دشت شهرپیر 07327272825
جایگاه غلامی داراب دولت آبادکیلومتر25 جاده داراب شیراز 6562460
جایگاه شرکتی داراب داراب جاده بندرعباس 6230650
جایگاه طالبی داراب داراب بلواراستقلال 6237668
جایگاه پایدار داراب لایزنگان کیلومتر50داراب بندرعباس 07326652004
جایگاه نیکخو داراب بلوارامام خمینی 6241109
جایگاه فورگ داراب فورگ کیلومتر90داراب -بندرعباس 07327624050
جایگاه حاجی آباد زرین دشت 07327222044
جایگاه خسویه زرین دشت 07327323227
پارسیان جنت شهر-انتهای بلوار امام روبروی گلزار شهدا 07326325766
جایگاه تعاونی کامیون داران داراب کیلومتر یک جاده داراب - شیراز (جاده جدید) 07326240763
جایگاه پارس داراب داراب شهرک آیت ا... نسابه  
جایگاه شهید شاه محمدی داراب-رستاق-شهرک ایثار  
جایگاه مجتمع غدیر خم کیلومتر20داراب بندرعباس 0
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.