شرکت ملی پخش فرآور ده های نفتی ناحیه آباده

تاریخ تأسیس  ناحیه

 1337

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

8

تاسیسات سیلندرپرکنی

 3

انبارنفت

1

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 6

تعداد مصرف کننده عمده

 130

تعداد مصرف کننده جزء

1100

تعداد جایگاه های  CNG

6

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

2 

CNG

 0

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

36 

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

1

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه اباده  
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه بهمن کریمی دوراهی بهمن –صغاد 07522253555
جایگاه ایزدخواست ایزدخواست 07522263270
جایگاه تمدن کیلومتر7جاده آباده-اصفهان 09177519544
جایگاه سورمق شهرسورمق 07522363359
جایگاه صغاد شهرصغاد 07522223051
یزدانشناس آباده فلکه ازادی 07513362392
حراء آباده بلوار جمهوری اسلامی نبش خیابان میثاق 07513337410
جایگاه خسروشیرین روستای خسروشیرین 07524343353
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.