تماس با ما

منطقه فارس

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

امیر بنی کریمی

مدیر منطقه فارس

32284450

32286450

32289350

071

fars-niopdc@nioc.org

 

علیرضا ابراری

معاون فنی-عملیاتی

32286450

32289350

071

 

اکبر ذاکری مهر

معاون مالی-اداری

32296692

32289350

071

 

محسن شمس الدینی

معاون بازرگانی

32296692

32296692

071

 

  محمد هادی غلامی

رئیس روابط عمومی

32288457

32289350

071

fars.niopdc@yahoo.com

 

نشانی پستی منطقه : شیراز- چهارراه حافظیه خیابان حافظ کدپستی 76455-71466 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه فارس)

 

سامانه پیام گیر

: -

سامانه گویا

09627

 

 

نواحی منطقه فارس

 

ناحیه مرکزی (فارس)

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

وجیه اله ستوده

رئیس مرکزی شیراز

38203558

38203558

071

 

 fars-markazi@niopdc.ir

 

نشانی پستی ناحیه مرکزی (فارس): شیراز- بلوار امیر کبیر -بعداز چهارراه سرباز- جنب انبار نفت شماره یک شیراز

 

 

ناحیه آباده

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 

 

 

 

صدراله عوض پور 

رئیس ناحیه آباده

44354943

44354251

071

 

 

نشانی پستی ناحیه آباده: آباده-خیابان امام خمینی- ورودی شهر- روبروی بیمارستان- کد پستی 7391182124

 

 

ناحیه اقلید

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

محمد رضایی

سرپرست ناحیه

44552002

44552003

071

 

 

نشانی پستی ناحیه اقلید: اقلید- شهرک قدس یک- کد پستی 83745

 

 

ناحیه استهبان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

امین نیک نام

رئیس ناحیه استهبان

53226643

53228049

071

 

 

نشانی پستی ناحیه استهبان: استهبان- بلوار قائم- روبروی بیمارستان امام خمینی کد پستی 7451835678

 

  

ناحیه جهرم

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

محمد علی بهادر جهرمی

رئیس ناحیه جهرم

54264428

54264427

071

 

 

نشانی پستی ناحیه جهرم: جهرم بلوار معلم- خیابان جانبازان کد پستی 7417997656

 

 

ناحیه خرم بید

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

محمدهادی تقوا

رئیس ناحیه خرم بید

44454453

44452095

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه خرم بید: خرم بید- صفاشهر-کیلومتر یک جاده آباده کد پستی 73961

 

 

ناحیه داراب

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

یعقوب پیرزاده 

رئیس  ناحیه داراب

53564033

53524100

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه داراب: داراب- ابتدای جاده بندرعباس- کدپستی 74814

 

 

ناحیه فسا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

یحیی صبور

رئیس ناحیه فسا

53342840

53332965

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه فسا: فسا ابتدای پارک شهر(آزادی)- کد پستی 7461737673

 

 

ناحیه فیروزآباد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

ضرغام خسروی

رئیس ناحیه فیروزآباد

38736510

38726168

38723210

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه فیروزآباد: فیروزآباد- آخر خیابان جهاد کشاورزی- جنب هنرستان کلانتری- کد پستی 7470786974

 

 

ناحیه کازرون

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

ایرج خلفی

رئیس ناحیه کازرون

42249975

42217578

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه کازرون: کازرون خیابان ورزشی- یکطرفه نطنج- جنب خانه کتاب- کدپستی 7318734375

 

 

 

ناحیه لارستان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

مسعود حسنیان

رئیس ناحیه لارستان

52242006

5224404

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه لارستان: لار- شهر جدید- کد پستی 7431858768

 

 

ناحیه لامرد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

امجد خنیاگر

ناحیه لامرد

52722183

52721012

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه لامرد : لامرد- بلوار شاهد- جنب تاکسی تلفنی آشنا- کدپستی 5365374341

 

 

ناحیه مرودشت

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

عبدالکریم رحیمی

سرپرست ناحیه مرودشت

43338858

43344937

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه مرودشت : مرودشت- بلوار انقلاب- روبروی بیست متری بیمارستان- کدپستی 7371645139

 

 

ناحیه نورآباد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

محمودی

رئیس ناحیه نورآباد

42524424

42524425

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه نورآباد: نورآباد خیابان کازارکاه- کدپستی 73517

 

 

ناحیه نی ریز

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

امین نیک نام

رئیس ناحیه نی ریز

53837310

53825800

071

 

 

 

نشانی پستی ناحیه نی ریز: نی ریز- خیابان طالقانی- بلوار سرداران- نرسیده به اداره بیمه- کد پستی 74916

ناحیه قیروکارزین

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

غلامعلی یکه تاز

سرپرست ناحیه قیروکارزین

54527056


071

 

 

تماس با ما:

شیراز ، چهارراه حافظیه ، خیابان حافظ ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه فارس)
 
کدپستی : 76455-71466
سامانه گویا : 2284086-0711